Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 4/4/ŻABA/2021/EFRR

z dnia 14.06.2021 r.

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zapraszamy wszystkie podmioty spełniające warunki do złożenia oferty dotyczącej dostawy, montażu i uruchomienia instalacji paneli fotowoltaicznych.

Załączniki:

Formularz ofertowy

Opis przedmiotu zamówienia

Wzór protokołu odbioru

Wzór umowy

Oświadczenie

Protokół z wizji lokalnej

Rozstrzygnięcie:

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku postępowania

Informacja o udzieleniu zamówienia