Projekty realizowane dzięki Uni Europejskiej

Projekt UE 01 (PUE 01)

Przezwyciężenie ekonomicznych skutków pandemii COVID-19 w P.U. ŻA-BA poprzez wprowadzenie nowych usług i zdobycie rynków zbytu

Projekt UE 02 (PUE 02)

Rozwój P.U. ŻA-BA

Informacje o projektach