Skontaktuj się z nami

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

KONTAKT

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

P.U. ŻA-BA Magdalena Błaszkowska

ogłasza,

że w dniu 16.06.2023 r. wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego w ramach projektu

„Rozwój P.U. Ża-Ba”

na zakup i montaż nowego stanowiska do serwisowania siłowników wraz z zestawem naprawczym.

Szczegóły w zakładce „Zamówienia