Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 3/3/ŻABA/2021/EFRR

z dnia 21.05.2021 r.

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zapraszamy wszystkie podmioty spełniające warunki do złożenia oferty dotyczącej zakupu i dostawy.

Załączniki:

Formularz ofertowy

Opis przedmiotu zamówienia

Wzór protokołu odbioru

Wzór umowy

Oświadczenie

Rozstrzygnięcie:

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku postępowania

Informacja o udzieleniu zamówienia