Skontaktuj się z nami

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

KONTAKT

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

P.U. ŻA-BA Magdalena Błaszkowska

ogłasza,

że w dniu 1.07.2021 r. wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego w ramach projektu

„Przezwyciężenie ekonomicznych skutków pandemii COVID-19 w P.U. ŻA-BA poprzez wprowadzenie nowych usług i zdobycie rynków zbytu”

na zakup i dostawę:

 

  1. Fabrycznie nowego samochodu dostawczego z nadwoziem pełnym typu furgon o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton

Szczegóły w zakładce „Zamówienia