Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Tu realizowany jest projekt:

„Rozwój P.U. Ża-Ba

BIURO PROJEKTU

Biuro Projektu

P.U. ŻA-BA Magdalena Błaszkowska
ul.Ogrodnicza, nr 11C; 95-054 Ksawerów, tel. +48 607 153 937, Nip: 581-177-75-12

e-mail: biuro@za-ba.pl, www.za-ba.pl