Skontaktuj się z nami

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

KONTAKT

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 1/1/ŻABA/2023/ REACT-EU/EFRR

z dnia 12.06.2023 r.

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zapraszamy wszystkie podmioty spełniające warunki do złożenia oferty dotyczącej dostawy, montażu i uruchomienia instalacji paneli fotowoltaicznych.

Załączniki:

Formularz ofertowy

Opis przedmiotu zamówienia

Wzór protokołu odbioru

Wzór umowy

Oświadczenie o braku powiązań

Protokół z wizji lokalnej

Oświadczenie

Rozstrzygnięcie:

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku postępowania

Informacja o udzieleniu zamówienia