Skontaktuj się z nami

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

KONTAKT

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

P.U. ŻA-BA Magdalena Błaszkowska

ogłasza,

że w dniu 12.06.2023 r. wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego w ramach projektu

„Rozwój P.U. Ża-Ba”

na dostawę, montaż i uruchomienie instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu budynku usługowego w Ksawerowie przy ul. Ogrodniczej 11c

Szczegóły w zakładce „Zamówienia