Skontaktuj się z nami

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

KONTAKT

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

P.U. ŻA-BA Magdalena Błaszkowska, 

ogłasza,

że w dniu 14.06.2021 r. wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego w ramach projektu

„Przezwyciężenie ekonomicznych skutków pandemii COVID-19 w P.U. ŻA-BA poprzez wprowadzenie nowych usług i zdobycie rynków zbytu”

 na dostawę, montaż i uruchomienie instalacji:

 

  1. Paneli fotowoltaicznych o mocy 23,52 kWp na dachu budynku usługowego w Ksawerowie przy ul. Ogrodniczej 11c

Szczegóły w zakładce „Zamówienia